Miljöentreprenad

Miljöentreprenad

miljö ikon
Miljö Deponi, Laxå. Uppdrag åt SMA Örebro.

Miljöentreprenad

Sveriges städer växer så det knakar. Utvecklingen har lett till att utrymme för bostäder behöver skapas både i och omkring städerna.

Att omvandla tidigare industrimark till bostadsyta är ett stort ansvar och måste ske på rätt sätt. Ofta ska stora mängder förorenad jord hanteras, och därtill grundvatten samt dagvatten. Hållbarheten är A och O, och omkringboende måste påverkas så lite som möjligt.

Inom SMA hittar du bred kompetens för hantering av dessa typer av projekt. Vi ombesörjer vattenhantering, deponiavslutningar, marksaneringar, geologiska barriärer och tar hand om alla typer av förorenade material såsom jord, grus, betong, asfalt och vatten.

Inom SMA jobbar vi ständigt för att uppnå så stor materialåtervinning som möjligt utan att äventyra miljön!