Betong, grund & finplanering

BETONG, GRUND & FINPLANERING​

anlaggningsarbeten ikon
Brf Karusellen, Nora. Uppdrag åt SMA Örebro.

Betong, grund & finplanering

Inget anläggningsarbete är det andra likt. Därför är det viktigt att kunna erbjuda bredd, kunskap och erfarenhet, både när det gäller att bygga upp och riva ner. Vi erbjuder en stor bredd av olika slags arbeten i samtliga regioner. Och vi gör det från grunden.

Rivningsarbeten
Vi river både vanliga hus och industrifastigheter.

Sanering
Sanering av mark och grunder i projektform.

Markarbeten
Vi utför schaktarbeten samt planering av mark- och bergsytor för industri och fastighetsbolag, både inom offentlig och privat sektor.

Grundarbeten
Vi bygger grunder, och utför även spontning samt pålning.  

Finplanering
Vi hjälper till med noggrann planering av park-, gräs- och plattytor till fastigheter och kommunala ytor.