VERKSAMHETSOMRÅDEN

Livet måste fungera för oss alla, både på det professionella och det privata planet. Därför är det viktigt att det finns grundläggande förutsättningar för att det mest basala kan flyta på utan avbrott. Det handlar om vatten, det handlar och avlopp och det handlar om värme.

Inget anläggningsarbete är det andra likt. Därför är det viktigt att kunna erbjuda bredd, kunskap och erfarenhet, både när det gäller att bygga upp och riva ner. Vi erbjuder en stor bredd av olika slags arbeten i samtliga regioner. Och vi gör det från grunden.

En förutsättning för att vårt samhälle ska fungera är att man kan ta sig från punkt A till punkt B. Varor ska fraktas, människor ska förflyttas – samhället rör på sig. Det här är en grundläggande del av varje lands infrastruktur, och det går inte att nog understryka vikten av ett tryggt och stabilt underlag. 

För att er industri ska fungera och leverera enligt uppsatta mål måste er personal få utrymme att fokusera på det de ska – produktionen. SMA erbjuder dig helhetslösningar när det handlar om att utföra service, underhåll eller utbyggnad av infrastrukturen.

Varje modernt samhälle behöver kunna lita på att telenätet och bredbandsfunktioner levererar. Och vad skulle hända om strömmen inte hade något som gör transporten möjlig? Att säkerställa att det finns grund för dessa samhällsfunktioner är ett ansvar vi tar på absolut största allvar.

Sveriges städer växer så det knakar. Utvecklingen har lett till att utrymme för bostäder behöver skapas både i och omkring städerna. Att omvandla tidigare industrimark till bostadsyta är ett stort ansvar och måste ske på rätt sätt. Ofta ska stora mängder förorenad jord hanteras, och därtill grundvatten samt dagvatten.